Eiland van Schalkwijk

Eiland van Schalkwijk in vogelvlucht

Eiland
Het Eiland van Schalkwijk, een gebied van ca 3.300 ha, wordt omgeven door water. De Lek aan de zuidzijde, het Amsterdam-Rijnkanaal aan de noordoostzijde en aan de westzijde het Lekkanaal.

Plangebied
Het grootste deel van het plangebied ligt binnen de gemeente Houten. Bedrijventerrein ’t Klooster ligt in de gemeente Nieuwegein en het oostelijk deel van het plangebied ligt binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. De Lekdijk, de uiterwaarden en het Amsterdam-Rijnkanaal (met bijbehorende kering) behoren niet tot het plangebied.

Landgebruik
Aan de ontginningsassen liggen de lintdorpen Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Verspreid in het gebied komen enkele natuurgebieden voor, maar het overgrote deel van het eiland heeft de functie landbouw. Op het eiland komt zowel veeteelt als fruitteelt voor. Fruitteelt vindt men voornamelijk op de hogere stroomruggen en veeteelt op de lager gelegen komgronden.
Please rotate your device horizontally Sorry, no mobile version yet