Water(schap) in beweging

Samen werken aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving.

Water is een belangrijke pijler van een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Vanuit die achtergrond werkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aan bescherming tegen overstromingen, een gezond grond- en oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater. Wij doen dit samen met u en voor u.

Onze koers leggen we eens in de zes jaar vast in het wettelijk instrument waterbeheerplan. Ons waterschap stelt zich flexibel op in de aanpak en daarom maken wij geen plan voor zes jaar dat enkel over beheer gaat; geen waterbeheerplan maar onze Waterkoers 2016 – 2021. We stellen ons flexibel op en laten daarbij bewust ruimte voor initiatieven uit de samenleving. We werken deze koers jaarlijks uit in onze plannen, begroting en uitvoering.

In deze nieuwe Waterkoers leest u over onze omslag in denken: van 'zorgen voor' naar 'samen doen'. Wij hopen dat onze Waterkoers op inspirerende wijze beweging brengt in de samenwerking met een ieder die werkt aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Ik nodig u van harte uit om samen met ons deze beweging te maken!

Dijkgraaf Patrick Poelmann

Draai u tablet een kwart slag Sorry, no mobile version yet